Yayın Politikası
Yayın Politikası

Semerkand Şirketler Grubu, İslami değerlere bağlı tasavvuf meşrebini önceleyen yayıncılığı esas alır. Bu esas doğrultusunda, bütün yayınlarında dini ve tasavvufi değerlere uygun hareket etmeye çalışır. Tasavvufu tanıtmayı ve sevdirmeyi bütün yayımcılık faaliyetlerinde önceler. Klasik kaynaklara bağlı kalarak geleneği korur. Çatışmacı veya savunmacı bir üslup kullanmaz, benimsediği değerleri doğru ve anlaşılır bir şekilde aktarmayı hedef alır. İnanmadığı şeyleri söylemez. Dili, yayınlarının manevi vatanı gibi görür, mümkün olduğunca güzel kullanır ve muhafaza eder. Değerlerini her zaman maddi gelirin üstünde tutar. İzleyicisini, dinleyicisini ve okurunu hiçbir güzellikten mahrum bırakmamak gayesiyle, daima evrensel yayımcılık standartlarını yakalamaya çalışır.

İnsanlar Semerkand'ı tanıdıkça unuttukları manevi yönlerini de hatırlamaktadırlar. Bu onları Semerkand eşliğinde kendi iç âlemlerine doğru bir yolculuğa çıkarmaktadır. Semerkand Yayın Politikası da bu yolculuğun güzel, sade ve samimi bir hal almasına zemin hazırlamaktadır.